Het Documentatiecentrum Islam in Nederland en West-Europa (DINEW)

 

 

Het DINEW is opgericht om een collectie documentatie materiaal over de Islam in West-Europa te beheren en toegankelijk te maken voor onderzoek. Het DINEW functioneert onder de M.Th. Houtsma Stichting. Het zwaartepunt van het documentatiecentrum ligt bij de Islam in Nederland. Voor Europa worden tot dusverre alleen de belangrijkste publicaties aangeschaft. Voor Nederland omvat de collectie alle relevante wetenschappelijke publicaties, aangevuld met een omvangrijke hoeveelheid tijdschrift- of krantenartikelen en persberichten over de Islam in Nederland. Ook is er ongepubliceerd materiaal verzameld, zoals scripties, jaarverslagen van Islamitische organisaties of andere rapportages.
 

De basis voor het DINEW werd gelegd door de godsdienstwetenschapper prof.dr. J.D.J. Waardenburg. Deze was in 1982 voorzitter van een commissie, die voor het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een inventariserende studie verrichtte naar de religieuze voorzieningen voor etnische minderheden in Nederland. Daarvoor was hij reeds op uiteenlopende wijzen betrokken geweest bij (studies over) Islamitische immigranten in Nederland. De collectie documentatiemateriaal die door zijn toedoen tot stand was gekomen, werd vanaf 1986 sterk uitgebreid in het kader van het onderzoeksproject "de institutionalisering van de Islam in Nederland", dat aan de Universiteit Utrecht werd uitgevoerd, eerst aan de Faculteit der Godgeleerdheid, en vanaf 1986 bij de Vakgroep Oosterse Talen en Culturen van de Faculteit der Letteren. Tijdens dit door de STEGON gesubsidieerde project was een budget beschikbaar voor de aanschaf van literatuur. In aanvulling daarop heeft dr. N. Landman, uitvoerder van dit project, uit eigen middelen een collectie opgebouwd, onder meer bestaande uit Turkse publicaties, die licht werpen op Turks-Islamitische groeperingen in West-Europa, en ondergebracht bij het DINEW.
 

Het documentatiemateriaal is thematisch geordend in 120 hangmappen, 50 archiefdozen en 50 ordners, en is evenals de DINEW bibliotheek ondergebracht in het pand Pieterskerkhof 13A te Utrecht. Het grootste deel van het DINEW materiaal is inmiddels ingevoerd in een computerbestand. Op dit moment is dit bestand slechts geschikt voor intern gebruik, maar het is de bedoeling het aan te sluiten op het netwerk van de universiteitsbibliotheek, waardoor de toegankelijkheid sterk zal worden vergroot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template by Art for the web