Martinus Theodorus Houtsma

 

Martinus Theodorus Houtsma (1851 - 1943)

Martinus Houtsma werd geboren op 15 januari 1851 te Irnsum, een klein dorp in Friesland. Na de traditionele voorbereidende opleiding begon hij in 1868 in Leiden een universitaire opleiding in de theologie. Hij studeerde ook af aan de Theologische Faculteit, maar zijn belangstelling gold inmiddels de oriëntalistiek. De titel van zijn proefschrift (1875) was "De strijd over het dogma in den Islam tot op el-Ashari".

Houtsma editeerde diverse Perzische, Arabische en Osmaans-Turkse teksten. Hij was initiatiefnemer tot en redacteur van de eerstse editie van de Encyclopédie de l'Islam. Vanaf 1890 was hij lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.


Houtsma's leermeester in Leiden was prof. M. J. de Goeje (1836 - 1909), de grote stimulator van het kritisch bezorgen van Oosterse manuscripten (zie bijvoorbeeld zijn al-Tabarī project). Houtsma en andere leerlingen van De Goeje volgden in eerste instantie de lijn die hun leermeester had uitgezet. In een later stadium, voor de één eerder dan voor de ander, voegde ieder van hen er werk van andere aard aan toe.

Van 1890 tot 1917 was Houtsma hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In deze positie heeft hij als hoofdredacteur mede leiding gegeven aan de eerste uitgave van de Encyclopédie de l'Islam. Dit project begon daadwerkelijk aan het einde van de negentiende eeuw en werd voltooid in 1936. Al die tijd bleef Houtsma erbij betrokken. De uitgave van de Encyclopédie groeide voor Houtsma uit tot diens omvangrijkste werk in de periode na 1917. Het wetenschappelijke werk en de oriëntatie van Houtsma weerspiegelt zich in dit werk dat tevens een spiegel is voor de geschiedenis van de oriëntalistiek.

Voor Houtsma's leven en werk, zie D. van der Zande, Martinus Th. Houtsma, 1851-1943: een bijdrage aan de geschiedenis van de oriëntalistiek in Nederland en Europa, Proefschrift Letteren, Universiteit Utrecht, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template by Art for the web